Фирма “Хидротех” ЕООД е създадена през 2006г.

Има опит и потенциал за пълен инженеринг на хидравлични системи за задвижване.

Успешно изпълнява проекти чрез дву и три-измерно компютърно моделиране.

Може да извършва диагностика и консултации, изпитания, ремонт, подържане, рехабилитация и надграждане на всякакъв вид хидравлични елементи и системи.

"Хидротех" ЕООД е представител в България на известната швейцарска фирма производител на хидравлични елементи Wandfulh AG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти

 

0895-581-376 – инж. Антон Троянов - управител

0895-581-377 – инж. Юлиян Тодоров

0895-581-378инж. Николай Чернаев

0895-581-379инж. Димитър Стайков

0887-453-845инж. Михаил Виденов

hydrotech@abv.bg