Фирма “Хидротех” ЕООД е създадена през 2006г.

Има опит и потенциал за пълен инженеринг на хидравлични системи за задвижване.

Успешно изпълнява проекти чрез дву и три-измерно компютърно моделиране.

Може да извършва диагностика и консултации, изпитания, ремонт, подържане, рехабилитация и надграждане на всякакъв вид хидравлични елементи и системи.

"Хидротех" ЕООД е представител в България на известната швейцарска фирма производител на хидравлични елементи Wandfulh AG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектиране

Фирма Хидротех ЕООД извършва проектиране до фаза работен проект на различни изделия в обалстта на хидрозадвижването.
Съставя хидравлични схеми по техническо задание на клиента.
Благодарение на създадените библиотеки в кратки срокове синтезира 3D модел и при необходимост компютърни симулации, изготвя и конструктивна документация.
Извършва проектиране и съставя количествена спецификация на сложни тръбни системи, свързващи хидравличните агрегати на индустриални съоръжения.

 

 

 

 

 

 

"Стомана Индърстри" - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ
 

ВЕЦ "Студен кладенец" - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ
 

ТЕЦ "Марица изток 3" - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ
 

ВЕЦ "Стара Загора" - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ
 

Дюза - иглен затвор - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ
 

ВЕЦ "Роса" - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ
 

Хидравлични цилиндри - 3D модел

ВИЖ ПОВЕЧЕ